Zaregistrovať firmu Prihlásiť sa

Všeobecné podmienkyZákladné pravidlá:
* Objednávky zasielame štandartne na územie Slovenskej republiky .

* Pri objednávke z iného štátu je nutné vopred dohodnúť individuálne prepravné podmienky do danej krajiny.
* Odoslané objednávky považujeme za záväzné.
* Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje súhlas s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom.
* Po spracovaní objednávky Vám bude na uvedenú e-mailovú adresu zaslané potvrdenie o prijatí objednávky, celkový súhrn objednaného tovaru a hodnota objednávky.

* Daňový doklad (faktúru) obdržíte spolu so zásielkou. 

* Ceny výrobkov na www.dompotreby.sk sú vždy uvádzané vrátane platnej sadzby DPH.


* Ceny prepravného (balné neúčtujeme) :

- za doručenie objednávky s hodnotou do 35,00 Eur účtujeme prepravné náklady 3,90 Eur  

- za doručenie objednávky s hodnotou od 35,01 Eur do 70,00 Eur účtujeme prepravné náklady 3,40 Eur  

- za doručenie objednávky s hodnotou od 70,01 Eur do 100,00 Eur účtujeme prepravné náklady 2,90 Eur  

- doručenie objednávky s hodnotou nad 100 Eur Vás už nebude stáť nič - v takomto prípade už prepravné náklady znášame my.

* EXPRESNÉ doručenie zásielky:

pokiaľ z akýchkoľvek dôvodov potrebujete zásielku obdržať naozaj veľmi rýchlo, uveďte prosím v objednávke do poznámky "ŽIADAM DOPRAVIŤ KURIÉROM". Takto označená objednávka, pokiaľ je tovar na sklade je spracovaná bezodkladne a v deň prijatia je podaná na prepravu kuriérskou prepravnou spoločnosťou, ktorá Vám ju doručí na nasledovný pracovný deň (príklad: objednávku vytvoríte v pondelok večer, prijmeme a spracujeme ju v utorok doobeda a v priebehu stredy je Vám doručená). Cena za expresné doručenie je paušálna a to 6,90 Eur.  Pokiaľ ale Vaša objednávka presiahne hodnotu 100 Eur - aj takéto expresné doručenie zaplatíme my !

V prípade že sa zákazníkom neprevzaná zásielka vráti späť, je jej opätovné zaslanie možné len po doúčtovaní prepravného aj za neúspešný pokus o pôvodné doručenie a po úhrade celej pohľadávky vopred prevodom.

 

Držitelia karty EGOCARD:

pre uplatnenie zľavy uveďte číslo Vašej karty Egocard do políčka "poznámka" pred dokončením Vašej objednávky, alebo do políčka "číslo AZET karty".

Zľava sa nepremietne do ceny objednávky v "košíku", ale bude uplatnená pri vybavení Vašej objednávky. 

 

Odstúpenie od zmluvy:

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ
V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s formulárom odstúpenia od zmluvy je k nahliadnutiu tu.
 
Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu:
Vratko Šüdi - LiON
Urmince 256, 956 02 Urmince

Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek 4 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.


Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:
 

a) o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaji alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaji zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaji periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) o poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.


Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude čerpaná pre ďalší nákup. 

Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

 

Záruka:
* Na tovar objednaný v elektronickom obchode www.dompotreby.sk poskytujeme záruku garantovanú výrobcom za podmienok podľa platných zákonov minimálne však 24 mesiacov pokiaľ u výrobku nie je uvedené inak.
* Záruka vrátenia peňazí - viz. Reklamačný poriadokPodmienky výmeny tovaru:
* Ak si budete priať, vymeníme Vám tovar za iný resp. inú veľkosť.
* Tovar na výmenu musí byť neporušený, v originálnom neporušenom obale, dobre zabalený, schopný dalšieho predaja (vrátane informačných vysačiek).
* Zákazník hradí doručenie tovaru ktorý požaduje vymeniť na našu adresu a tiež dopravné náklady nového tovaru podľa cenníka prepravy (viz. viššie). Tovar bude dodaný bezodkladne podľa jeho aktuálnej dispozície.
Záruka vrátenia peňazí:
Ak bezprostredne po dodaní tovaru zistíte, že Vám z akéhokoľvek dôvodu tovar nevyhovuje, máte možnosť ho bez uvedenia dôvodu vrátiť a finančné prostriedky Vám budú okamžite vrátené prevodom na číslo účtu ktoré nám vyjadríte písomne s vráteným tovarom.
* Tovar musí byť nepoškodený a dobre zabalený.
* Zákazník musí odoslať zásielku s tovarom na vrátenie do 14 dní od dodania tovaru.
* Vyjadrite nám prosím aj č. účtu a peňažný ústav na ktorý Vám poukážeme čiastku za vrátený tovar.

Tovar zasielajte iba bežnou balíkovou poštou, dobierka nebude prijatá.
Dodacie lehoty:
Ponuka našeho internetového obchodu zahŕňa vyše 2000 položiek s výraznou obrátkovosťou, z tohoto dôvodu nie je vždy možné určiť presnú dobu dodania tovaru. Našou snahou je vybaviť všetky objednávky čo najrýchlejšie k Vašej úplnej spokojnosti. Obvyklá doba dodania je 3-5 dní. Tovar je takmer v 100% rozsahu ponuky skladom. Položky ktoré dočasne skladom nie sú Vás o tom informujú. Spravidla (na 97%) objednávky expedujeme ešte v deň ich prijatia !!! Následne ich doručenie môžete očakávať do 2-3 pracovných dní - čo je priemerná doba za ktorú to externí prepravcovia (Slovenská pošta, prepravné spoločnosti) zvládajú.Doprava tovaru a zpôsob platby:
Objednaný tovar je štandardne zasielaný na adresu uvedenú v objednávke formou dobierky - tzn. že zaplatenie tovaru prebieha pri doručení zásielky. Môžete sa rozhodnúť aj pre úhradu prevodom (takúto požiadavku uveďte do políčka "poznámka" na konci procesu pred odoslaním objednávky) - po jeho uskutočnení a pripísaní čiastky úhrady na náš účet Vám bude tovar bezodkladne zaslaný - eliminujete tak potrebu platby pri dodávke.Po odoslaní záväznej objednávky bude na Vami uvedenú e-mailovú adresu odoslané potvrdenie o prijatí tejto objednávky s číslom Vašej objednávky, zoznamom položiek a ich cien, cenou prepravného a s celkovou hodnotou objednávky.V prípade, že objednaný tovar nebude možné dodať z dôvodou vypredania zásob alebo sa bude jednať o úzko špecifikovanú objednávku, môže byť dodacia lehota dlhšia, ako je uvedené, prípadne môže byť objednávka stornovaná. O tejto skutočnosti budete informovaní telefonicky alebo e-mailom, Prípadnú potrebu dlhšej dodacej doby si s Vami odkonzultujeme a necháme schváliť.Ochrana osobných údajov:
* Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi. Kupujúci uzavretím zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním jeho osobných údajov v databáze predávajúceho a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti zákazníka vymazať z našej databáze. Osobné údaje zákazníkov sú zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje zákazníkov dodávateľ neposkytne žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externí prepravcovia. Im sú osobné údaje zákazníkov poskytované v minimálnom rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre doručenie tovaru.

 

Reklamačný poriadok:
* Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu po dodaní tovaru ho prehliadnuť a oznámiť predávajúcemu prípadné zistené vady.

* poškodenia vzniknuté prepravou sa snažíme vyriešiť bezodkladne, preto nás prosím o nich informujte pokiaľ možno čo najskôr aby sme pre Vašu spokojnosť mohli zjednať okamžitú a efektívnu nápravu.
* Zistené vady oznámi kupujúci predávajúcemu buď e-mailom na lion@dompotreby.sk alebo písomne na adresu prevádzkovateľa (viz. "kontakty"). Vo svojom oznámení musí kupujúci uviesť aké vady boli u zakúpeného tovaru zistené.
* Pri reklamácii zakúpeného tovaru je nutné, aby kupujúci predávajúcemu zaslal alebo predložil všetky podklady, které mu boli dodané predávajúcim v rámci vybavenia objednávky reklamovaného tovaru, teda napríklad faktúru, záručný list a iné. Ďalej je nutné, aby kupujúci v prípade že predávajúcemu vracia vadný tovar ho vrátil kompletný tak, ako ho prevzal od predávajúceho. Informácie o priebehu reklamácie sú zasielané formou e- mailových správ na adresu uvedenú kupujúcim, prípadne na poštovú adresu uvedenú na fakture reklamovaného tovaru (Príjemca). V prípade, že kupujúcí požaduje posielanie informácií na inú adresu, musí túto skutočnosť uviesť v oznámení o reklamácií.
* V závislosti od druhu závad a za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi,na základe 29 odst. 4 zákona SR č. 130/1988 a vyhlášky č. 100/1982 Zb., a v znení vyhlášky č. 164/1988 Zb., má kupujúci možnosť sa v prípade reklamácie domáhať, aby chybný tovar bol opravený alebo vymenený za tovar nový alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny. 
* Predávajúci bez zbytočného odkladu po obdržaní reklamácie a reklamovaného tovaru reklamáciu vybaví alebo podá kupujúcemu správu o priebehu vybavovania jeho reklamácie.
* Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z používania produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania a neodbornej montáže produktov, rovnako ako škody spôsobené vnútornými udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohoto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytovaná záruka.

 

Názov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu ktorému činnosť poskytovateľa podlieha

 Inšpektorát SOI so sídlom v Nitre
 Staničná 9, P.O.BOX 49A, 950 50 Nitra 1

 odbor výkonu dozoru

 tel. č.: 037/ 7720 001, 037/ 7720 034

 faxl. č.: 037/ 7720 024

 

 

 Možnosti riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom ARS:

odkaz na platformu:

 https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/pravidla-ars.soi

formulár pre podanie návrhu na začatie ARS:

https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi 


Zákaznícka linka
na akékoľvek otázky ohladom našich tovarov a služieb Vám radi odpovieme telefonicky na čísle
0903 447 370

prípadne nám
môžete napísať
Váš názor,
pochvalu
alebo kritiku
 

www.pricemania.sk

www.pesiazona.sk najväčšia nákupná zóna na webe

Objednajte jedlo online, dovezieme Vám jedlo domov

Azet karta

www.egocard.eu